Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Vodnář – Aquarius 21. 1. – 19. 2.

 

 

živel  vzduch
planeta Uran
mužské znamení
temperament sangvinický
protilehlé doplňující znamení Lev      
archetyp – vzorech chování  vědec, humanista, revolucionář
základní slovo  Já myslím
barva kovové, chladné tóny modré a zelené
úspěšný den sobota
kámen modrý topaz, akvamarín, tyrkys
vůně  sladší, mořské vůně, pelargonie, fialka
pozitiva tolerance, otevřenost, humanismus
negativa  nezodpovědnost, ztráta reality, výstřednost

Povaha
Vodnáři  stále hledají něco nového a  většinou dělají opak toho, co se od nich očekává, což ovšem není schválně. Právě v danou chvíli je pro ně důležitější něco jiného než co slíbili.  Hodně se jim odpouští  pro jejich originalitu a  přátelskou povahu. Jsou to známí idealisté, kterým leží na srdci budoucnost lidstva, jejich heslem bývá známé  „volnost,rovnost,bratrství.“  Ostatním se někdy mohou zdát chladní, protože si  drží určitý citový odstup a snaží se vidět obyčejně věci života s nadhledem.Vodnáře totiž nezajímá nic menšího než jsou problémy globalizace světa, různá hnutí typu Greenpeace, otázky klonování atd. a právě proto jim může jejich osobní život unikat.

Láska

Vodnáři jsou nespoutaní a mají rádi společnost a zábavu. Potřebuji intelektuálně laděné partnery. Hodí se k nim vzdušná znamení Blíženců a Vah. Dobře se mohou
snášet s Rybami a Raky. Oportunistické partnerství budou mít se Lvi a Býky.

Jaký je úkol Vodnářů

Být individualistou, ale zároveň se orientovat na blaho a rozvoj  společnosti. Cílem je naplnění vlastní duševní nezávislosti a nezávislosti na  společenských měřítcích.  Touha po naplňování  spravedlivějšího společenského řádu.

Žena Vodnářka
Vodnářka žena žije bez kompromisů. Není to proto, že by byla tak odvážná, ale nechce ztrácet drahocenný čas vysvětlováním různých polopravd. Má velkou potřebu rovnoprávnosti, ve vztazích si hledá spíše intelektuálně laděné muže, s kterými vede nekonečné debaty o hodnotách a smyslu života. Období prosperity jí může čekat v druhé polovině února a první polovině března.

Muž Vodnář
Nekonvenční muž, novátor, to je muž narozený v tomto znamení. Vztah s ním není také nic pro „slabé nervy,“ protože jeho vzdušný element přináší ve vztazích stále nové vzruchy a změny. Sám sebe hledá dlouhou dobu a dospívá v podstatě až ve vyšším středním věku. I ve vztazích většinou vyhledává nevšední protějšky. Plodné období u něj bude v únoru.

 

 

 

Vodnář – Aquarius 21. 1. – 19. 2.

živel  vzduch
planeta Uran
mužské znamení
temperament sangvinický
protilehlé doplňující znamení Lev      
archetyp – vzorech chování  vědec, humanista, revolucionář
základní slovo  Já myslím
barva kovové, chladné tóny modré a zelené
úspěšný den sobota
kámen modrý topaz, akvamarín, tyrkys
vůně  sladší, mořské vůně, pelargonie, fialka
pozitiva tolerance, otevřenost, humanismus
negativa  nezodpovědnost, ztráta reality, výstřednost

Povaha
Vodnáři  stále hledají něco nového a  většinou dělají opak toho, co se od nich očekává, což ovšem není schválně. Právě v danou chvíli je pro ně důležitější něco jiného než co slíbili.  Hodně se jim odpouští  pro jejich originalitu a  přátelskou povahu. Jsou to známí idealisté, kterým leží na srdci budoucnost lidstva, jejich heslem bývá známé  „volnost,rovnost,bratrství.“  Ostatním se někdy mohou zdát chladní, protože si  drží určitý citový odstup a snaží se vidět obyčejně věci života s nadhledem.Vodnáře totiž nezajímá nic menšího než jsou problémy globalizace světa, různá hnutí typu Greenpeace, otázky klonování atd. a právě proto jim může jejich osobní život unikat.

Láska

Vodnáři jsou nespoutaní a mají rádi společnost a zábavu. Potřebuji intelektuálně laděné partnery. Hodí se k nim vzdušná znamení Blíženců a Vah. Dobře se mohou
snášet s Rybami a Raky. Oportunistické partnerství budou mít se Lvi a Býky.

Jaký je úkol Vodnářů

Být individualistou, ale zároveň se orientovat na blaho a rozvoj  společnosti. Cílem je naplnění vlastní duševní nezávislosti a nezávislosti na  společenských měřítcích.  Touha po naplňování  spravedlivějšího společenského řádu.

Žena Vodnářka
Vodnářka žena žije bez kompromisů. Není to proto, že by byla tak odvážná, ale nechce ztrácet drahocenný čas vysvětlováním různých polopravd. Má velkou potřebu rovnoprávnosti, ve vztazích si hledá spíše intelektuálně laděné muže, s kterými vede nekonečné debaty o hodnotách a smyslu života. Období prosperity jí může čekat v druhé polovině února a první polovině března.

Muž Vodnář
Nekonvenční muž, novátor, to je muž narozený v tomto znamení. Vztah s ním není také nic pro „slabé nervy,“ protože jeho vzdušný element přináší ve vztazích stále nové vzruchy a změny. Sám sebe hledá dlouhou dobu a dospívá v podstatě až ve vyšším středním věku. I ve vztazích většinou vyhledává nevšední protějšky. Plodné období u něj bude v únoru.