Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Váhy - Libra 23. 9. – 22. 10.

 

 

živel vzduch
planeta  Venuše
mužské znamení
temperament sangvinický
protilehlé doplňující znamení Beran
archetyp – vzorech chování    diplomat, umělec, milenec
základní slovo – Já vyrovnávám
barva růžová, bílá, pastelové tóny
úspěšný den pátek
kámen růžový korál, safír, beryl
vůně  sladké, květinové, fialky, jasmín
pozitiva přizpůsobivost, elegance, harmonické vyzařování
negativa nerozhodnost, nestálost, nespolehlivost

Povaha
Lidé, narození v tomto  znamení jsou většinou kultivování. Mají dobrý vkus, krásně se oblékají a v životě hledají vyrovnanost a duševní klid. Váhy touží a celý život hledají ideálního partnera – svojí druhou polovinu. Možná, že se mohou zdát odtažití a chladní je to dáno tím, že jejich živel je vzdušný. Zabývající se spíše intelektem, svými myšlenkami, idemi a plány než city. Jsou to  pozorovatelé a snílci,  hledají vyšší  principy a spravedlnost. Bývají  šarmantní a zdvořilí a často jsou to právě oni, kdo sbratřují  znepřátelené strany. Je to  jediné znamení, které je ztvárněno neživým předmětem – váhami. Známou vlastností tohoto znamení je nerozhodnost – zvažují každou situaci, věc, vztah, cíl a tak mohou vhodnou dobu častokrát  promeškat. Od protějšího ohnivého znamení Berana by se měli učit větší rozhodnosti.

Láska
Váhy jsou náročné a potřebuji duchaplné a trpělivé partnery, kteří jim dokáží mnohé odpustit. Hodí se k ním nejlépe Blíženci a Vodnáři, dobře si mohou rozumět  se Štíry a Rybami. Největší napětí, ale i přitažlivost mohou zažívat s Berany a také s Kozorohy.
Jaký je úkol Vah
Naučit se dělat kompromisy a zbavit se zbytečné náročnosti. Zaujímat roli arbitra elegance, ve všech směrech, zvláště pak v kultuře a umění.  Přinášet a zprostředkovat  světu a ostatním krásu. Naučit se kontaktu s odlišnými lidmi a učit se od nich. Najít  sílu k rozhodnutí, osobní nezávislosti a  harmonii.

Žena Váha
Princezna, kráska, modelka, to je žena narozená v tomto znamení, nebo by alespoň ráda byla. Hodně jí záleží na tom, co si o ní druzí myslí a když se zamiluje, dokáže pro lásku udělat cokoliv. Její vysoce vyvinuté estetické cítění jí ale může přinášet velkou vybíravost a také samotu. Důležité je pro ní pochopit, že opravdová krása je uvnitř. V tomto roce se na ní štěstí usměje nejvíce v druhé polovině srpna a po celý měsíc září.

Muž Váha
Největší elegán horoskopu, lamač dívčích srdcí, rád flirtuje a dlouho hledá tu pravou. Má lásku „v popisu práce,“ bývá inteligentní a umí druhým lichotit. Většinou je oblíbeným společníkem, přítelem i kamarádem. Jeho problémem může být nestálost a změna životních cílů. Pozornost by mělo upřít na období druhé poloviny srpna a na září, kdy bude mít dostatek příležitostí svůj život změnit