Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Střelec – Sagittarius 22. 11. – 21. 12.

 

 


živel  oheň
planeta Jupiter
mužské znamení
temperament cholerický
protilehlé doplňující znamení Blíženci
archetyp – vzorec chování   filozof, mudrc, cestovatel
základní slovo  Já věřím
barva temné odstíny modré, hnědá
úspěšný den  čtvrtek
kámen modrý topaz, ametyst, chalcedon
vůně  santal, pivoňka, fialka
pozitiva  optimismus, čestnost, přímočarost
negativa  nespolehlivost, náladovost, těkavost

Povaha

Střelci jsou rozporuplní, jakoby jedna část jejich osobnosti toužila po ušlechtilosti,  zatímco druhá  zápasí se základními instinkty.  Tito lidé preferují dobrodružný a nezávislý způsob života a mívají svobodomyslnou povahou.   Střelci také mají optimistický postoj k životu a neztrácejí naději ani v těžkých  životních okolnostech. Pomáhat jim v tomto smyslu může i jejich vládce blahodárný  Jupiter, který je jednou z nejšťastnějších planet horoskopu.  Střelci rádi pomáhají  ostatním v nalezení jejich životní cesty,  mnoho duchovních učitelů  se narodilo  právě v tomto znamení.  Bývají  to  lidé   upřímní,  někdy až za hranici taktu, proto by měli s uvážením volit každé slovo, což  jim  jejich ohnivý naturel někdy  nedovolí.

Láska
Střelci nebývají vyloženě rodinné typy, ale po svém  zázemí touží. Porozumět si mohou se stejně ohnivými typy jako je Beran a Lev. V případě, že se podříti, mohou vyjít s Býky a Kozorohy. Problémy budou ve vztazích s Blíženci a Rybami.

Jaký je úkol Střelců

Pro osobní spokojenost by se měli Střelci snažit v životě zasadit o něco smysluplného. Najít oblast, ve které mohou pomáhat  ostatním v nalezení vyššího řádu a smyslu života.  Měli by se také snažit o nastolení rovnováhy ve svém osobním životě, o zkrocení sama sebe, protože žijí více než ostatní  na pomezí hmoty a ducha,  tmy a světla.

Žena Střelec
Je to ohnivá povaha, silná žena, nic pro slabší natury. Bývá velmi samostatná a svůj život si řídí podle sebe. Těžko ji zaujmete básničkami nebo dary, spíše dobrodružstvím a cestami. Bývá sice sentimentální, ale jen ve skrytu své duše, navenek je „drsňačka.“
Životem jde většinou s podobným partnerem, protože muži nerozhodní nebo bázliví jí nezajímají. Tento rok pro ní připravil příjemná překvapení zvláště v říjnu a listopadu.

Muž Střelec
Je to většinou bonviván, bavič společnosti, velký dobrodruh a také optimista. Rád ostatním pomáhá, ale nesmí se to stát povinností. Zajímají ho hlubiny duše, moře, lásky. Většinou se nerad váže a raději je na cestě za láskou. Je bardem a jeho myšlenky směřují k  hledání milostného ideálu. V novém roce se mu bude dařit nejvíce koncem listopadu a v období prosince, kdy dostane nový náboj a energii.