Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Ryby – Pisces 20. 2. – 20. 3.

 

 

živel voda
planeta  Neptun
ženské znamení
temperament flegmatický
protilehlé doplňující znamení Panna
archetyp – vzorec chování   snílek, básník, oběť
základní slovo  Já věřím
barva modrá, zelená, fialová
úspěšný den čtvrtek
kámen lazurit, chalcedon, akvamarín, modrý safír
vůně vodní, mořské, omamné
pozitiva laskavost, starostlivost, citlivost
negativa slabá vůle, ovlivnitelnost, přecitlivělost

Povaha
Ryby jsou posledním znamení zvířetníku, často se proto tvrdí, že právě toto vodní znamení je jakoby syntézou všech  předešlých znamení. Jsou to idealisté a snílkové, čemuž  také často napovídá i jejich fyzický vzhled a  nepřítomný pohled, kterým se dívají jakoby skrze vás, protože vás vnímají také intuitivně a právě intuice je jejich největší dar i prokletí.  Lidé v tomto znamení by se měli naučit během svého života a dostanou k tomu  mnoho příležitostí prohloubit a posílit svojí víru ve vyšší smysl a řád života a najít pocit sounáležitosti se všemi bytostmi.

Láska
Romantické Ryby potřebuji podobně laděné, citlivé partnery, kteří jim budou rozumět. Najdou je nejlépe v řadách Raků a Štírů. Dobře mohou komunikovat i s Vodnáři a Berany. Napjaté vztahy je čekají s Pannami a Blíženci.

Jaký je úkol Ryb
Prohloubit víru ve vyšší smysl života a najít pocit sounáležitosti se všemi bytostmi, ale zároveň se nestát  otrokem svých žádosti a nebo obětí druhých.  Hledat pravdu o smyslu naší existence a spásy ve smyslu znovuzrození a vnitřního přerodu a změny.

Žena Ryba
Tyto ženy jsou typické víly, éterické bytosti, jsou citlivé a intuitivní. Mají dar chápat ostatní a být  typickými „vrbami.“ Jako každé vodní znamení potřebují dostatek přijetí a lásky, aby se dokázaly plně otevřít. Často vyhledávají  komplikovaná partnerství
v nichž hrají roli oběti.  V tomto roce se jim bude nejlépe dařit v jarním měsíci březnu.

Muž Ryby
Je trochu podivín, nepraktický a na muže „příliš“ citlivý, což mu může v běžném osobním životě přinášet potíže. Ke svému doplnění potřebuje spíše dominantnější partnerku, kterou může obdivovat. Také by se měl obklopovat pozitivními a podnikavými přáteli, od kterých se může učit. V letošním roce je čas vhodný ke změnám v říjnu.