Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Rak - Cancer 22.6. – 22. 7.  

 

 

živel voda
planeta Luna
ženské znamení
temperament flegmatický
protilehlé – doplňující znamení Kozoroh
archetyp – vzorec chování    matka, léčitel,
základní slovo – Já cítím
barva stříbřité, kovové a chladné tóny modré
úspěšný den  pondělí
kameny perly, měsíční kámen,  opál
vůně mořské, vodní a melounové
pozitiva citovost, mateřský instinkt, oddanost
negativa velká náladovost, zranitelnost, vztahovačnost

Povaha
Raci mají  schopnost vcítit se do druhých, značný dar intuice a kladný vztah k rodinnému zázemí. Luna ovlivňuje chod života  všech lidí,  ale nejvíce působí na tyto jedince. Zvláště pak  období kolem úplňku a novoluní mohou někteří Raci zažívat nekontrolovatelné výbuchy vzteku nebo lítosti. Raci také mívají silné vazby na minulost a  často si hýčkají různé bolístky a citová zranění. Jejich vztah k matce, kterou Luna v horoskopu představuje může být mnohdy problematický a neujasněný a promítá se i  v dospělosti  do problémů v partnerských vztazích a nebo mateřství.  Raci hluboce prožívají rodinné vztahy a partnerství, bývají ochranitelští a oddaní a mají zvýšenou  potřebu pocitu bezpečí a lásky, mnohdy jsou náladoví a někdy mají nevypočitatelné reakce.

Láska
Citlivý Raci potřebují něžné zacházení, mají rádi svůj klid a  zázemí. Pochopení s jejich náladovostí mohou mít Štíři a Ryby. Vycházet dobře s nimi mohou  Býci a Panny.Velké jiskření bude ve vztazích s Kozorohy a Váhami.

Jaký  je úkol Raků
Tito lidé se mají nebát otevřenosti, překonávání různých pocitů strachu a tísní. Dále by měli  zvládnout střídání svých nálad a  především rozvíjet soucit i k ostatním bytostem. Zvládnout fenomén času – minulost i budoucnost se krystalizuje v přítomnosti..  Raci by se měli snažit  dosáhnout duševní rovnováhy a jistoty v životě. 

Žena Rak
Tato žena je darem do rodiny, je milá, pracovitá a obětavá. To je jedna stana její povahy, druhou, odvrácenou stranou je její náladovost. Potřebuje cítit lásku, a když se jí nedostává většinou se vůči druhým uzavře a žije z minulosti. Jestliže však miluje je to naplno, je oddaná a stálá. V roce 2008 se jí blízká na časy v červnu a červenci, její srdce bude plesat.

Muž Rak
Je jemný a galantní, může se jevit jako nesmělý, protože si vše dlouze rozmýšlí. Nikdy nezapomene na zradu a křivky, těžko odpouští a to jak v lásce, tak i v přátelství. Je domácím typem a jeho dům je opravdu jeho hrad. Mívá tendence k vlastnění  blízkých lidí. Nový rok mu přinese dostatek energie v březnu a dubnu, kdy by si měl naplánovat vše důležité.