Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Panna – Virgo 23.8. – 22. 9.

 

 

živel  země
planeta  Merkur
ženské znamení
temperament melancholický
protilehlé doplňující znamení Ryby
archetyp – vzorec chování    služebník, úředník, analytik
základní slovo   Já vím
barva zelená, modrá
úspěšný den středa
kámen   tygří oko, jaspis, ametyst
vůně citrón, mléčná ambra, citron
pozitiva  spolehlivost, pořádkumilovnost, pracovitost
negativa kritičnost, bezcitnost, malichernost

Povaha

Lidé narození v tomto znamení  jsou realisté a intelekt u nich hraje velkou roli. Jsou to studijní typy a své partnery si často vybírají  z hlediska intelektuálního porozumění. Typické Panny  se zabývají ekonomikou, účetnictvím, statistikou. Mají rádi  řád, jistoty a systém jak v práci, tak i v osobním životě. Známou vlastnosti je také pořádkumilovnost, šetrnost a  zdrženlivost a ostýchavost v citové oblasti.  Ostatním  se proto mohou zdát ve svých projevech chladní. Bývají to také velmi pracovití  a pilní lidé, kteří chtějí být spíše v pozadí tzv. šedé eminence. Netouží  po slávě, ale spíše po tichém a čistém místě, kde se jim klidně žije a pracuje. Panny jsou velmi zodpovědné a vyloženě nesnášejí iracionální situace a lidi.

Láska

Panny jsou stydlivé a uzavřené, není snadné získat jejich důvěru. Mají také velké nároky na partnery. Nejlépe jim vyhoví Býci a Kozorozi, snesou se dobře s Váhami a Vodnáři. Nesoulad a napětí lze očekávat ve vztazích s Rybami a Střelci.

Jaký je úkol Panny
Zařadit nenásilně  do života strukturu a řád.   Naučit se vybrat  priority, neplýtvat silami a jít přímo a jasně za  cílem, naučit se zachování dobré míry ve všem. Panny  by se také měly naučit prosadit se a využít schopnosti analytického rozumu k prospěchu celé společnosti. V neposlední řadě zvládnout strach z chaosu, iracionálna, pocitu nejistoty  a naučit se otvírat se citům.

Žena Panna
Bývá pro muže velmi přitažlivá, ale často kolem sebe „šíří auru“ nepřístupnosti. Má velké nároky na sebe i ostatní, a proto i mnoho „starých pan“ je právě v tomto znamení.
V životě se má naučit důvěře a otevřenosti a nelpění na velkých plánech a představách.
Vhodné období k důležitým změnám bude u těchto žen během měsíce srpna.

Muž Panna
Pedant a tak trochu škarohlíd, takový se může zdát na první pohled tento zrozenec. Jestliže vás pustí blíž, poznáte jeho nesmělou a tak trochu žensky nevinnou povahu. V práci není nad něj, snaží se vše splnit na sto procent a s předstihem, horší to už bývá v jeho partnerských i přátelských vztazích. Hvězdy mu budou nakloněny v měsíci červenci a také srpnu.