Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Lev - Leo 23.7. – 22.8  

 

 

živel oheň
planeta Slunce
mužské znamení
temperament cholerický
protilehlé doplňující znamení Vodnář
archetyp – vzorec chování    král, dítě, herec
základní slovo Já  vládnu
barva  žlutá, oranžová, zlatá
úspěšný den neděle
kámen  křišťál, rubín, diamant
vůně   růže, santal, pomeranč
pozitiva velkorysost, upřímnost, nadšení
negativa samolibost, egoismus, nadřazenost

Povaha 
Královské sluneční znamení je většinou nepřehlédnutelné. Tito jedinci mívají touhu po dobývání, činnosti, tvořivosti, vyjádření sama sebe. Bývají to nezávislé osobnosti, často velmi autoritativní a to ze své přirozenosti. Chtěli by  si užívat jen  sluneční stránku života,  a proto se velmi těžko smiřují s prohrami  a nedostatečným uplatněním v životě. Tito zrozenci ostatní  přitahují jako magnet – jsou to sluneční typy, dokáží rozdávat energii a dobrou náladu, je-li tomu  naopak mohou se stát silnými protivníky. Je to jedno z nejsilnější znamení v kladném i záporném smyslu. Mohou ve zvýšené míře tvořit i bořit.

Láska
Lvi jsou v lásce nároční a vyžadují veškerou pozornost,  přízeň a chválu. Nejlépe se domluví s Berany a Střelci. Rozumět si mohou i s Pannami a Kozorohem.
Velké jiskření a souboje  budou s Vodnáři a také Štíry.

Jaký je úkol Lvů
Naučit se být přirozenou autoritou, vládnout. Vyjádřit sama sebe, hledat a najít svoje místo na  slunci,  ovšem ne na úkor druhých. Pomáhat ostatním a nekritizovat ty, kteří jsou slabší a pomalejší . Dávat příklad ostatním jak se radovat a užívat si života.

Žena Lvice
Sebevědomá a oslňující, taková je většinou žena narozená v tomto znamení. Mnoho známých osobností, jak v umění i veřejném životě, se narodilo právě do tohoto znamení. Jejich úkolem je být příkladem a autoritou ostatním, ať již je to v módě, lásce, rodině.
Dařit se bude nejlépe během léta, v červenci a srpnu, protože Slunce i planeta lásky Venuše bude procházet právě lvím znamením.

Muž Lev
Vládce i tyran, dobrodruh i mazel, vše je obsaženo v osobnosti tohoto ohnivého chlapíka. Získat jeho srdce není snadné, ale udržet si ho ještě méně, protože chce jen to nejlepší. Je pravdomluvný a přátelský a dokáže být druhým oporou, proto bývá všeobecně oblíben. Těšit se může na květen a červen, protože ho podpoří Mars v jeho znamení.