Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Kozoroh – Capricorn 22. 12. – 20. 1.

 

 


živel země
planeta Saturn
ženské znamení
temperament melancholický
protilehlé doplňující znamení Rak
archetyp – vzorech chování    poustevník, patriarcha, rádce
základní slovo Já uspěji
barva zelená, černá, bílá
úspěšný den sobota
kámen  hnědý jaspis, thurmalín, onyx
vůně orientální vůně, červený grep, meduňka
pozitiva spolehlivost, vytrvalost, pečlivost
negativa  pesimismus, sobectví, konservatismus

Povaha

Lidé tohoto znamení bývají vážní a zrají velmi pomalu. Protože je jejich planetou Saturn, i jejich životní zkoušky jsou těžší a musejí se naučit v životě vítězit díky své píli a nekonečné práci. V životě totiž  nedostanou nic zadarmo. Stejně jako zemní znamení Panny mají rádi řád a systém, často sami vytvářejí různé struktury, organizují a plánují, vedou a učí ostatní. Kozorozi většinou trpí zodpovědnosti a mívají časté výčitky, že toho nedělají  tolik, kolik by měli. Známou vlastností Kozoroha je velká spořivost až lakomost. V těchto řadách se rodí  houževnatí lidé, kteří to  v životě většinou  někam „dotáhnou.“  

Láska
Kozorozi jsou v životě i lásce opatrní a své city většinou neuměji  vyjádřit, ale do vztahů jsou spolehliví. Se zemními znameními Býka a Panny si budou dobře rozumět. Bez velkých problémů může být i spojení  s Vodnáři a Blíženci. Potíže mohou nastat s Raky a Berany.

Jaký je úkol Kozorohů
Naučit se řádu a zodpovědnosti vůči sobě i druhým. Budovat a zachovávat tradiční hodnoty jako rodina, společenské instituce, stát. Kozoroh se musí naučit plnit dané pracovní i osobní  povinnosti, tak aby ostatním nesobecký pomáhal.

Žena Kozoroh
Může působit na první pohled nepřístupně a tvrdě, je to dáno její uzavřenou povahou. Je to praktička a realistka, která ovšem mívá potřebu romantiky a blízkosti. Má lidi rychle „přečtěné“ proto jí většinou nikdo neošálí. Je pracovitá, neúnavná a má vysoké cíle, chce ostatní přelézt nebo přeskočit. Pohodové období jí čeká v závěru roku.

Muž Kozoroh
Působí většinou přísně a upjatě. Důraz svého života klade do oblasti kariéry a práce, k vlastnímu pocitu sebeuspokojení potřebuje mít úspěch. Vztahy ho zajímají až na druhém místě, hledá si většinou seriózní partnerku, na kterou se může spolehnout. Život ale „tropí“ hlouposti, proto se často zamilovává do zcela „nevhodných“ objektů. Pocit štěstí a úspěšnosti mohou mít muži narození v tomto znamení v závěru roku.