Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

 

Zvu Vás k návštěvě mého nového eshopu DIVA Shop, který najdete na adrese www.diva-shop.cz

 

Zajímá vás budoucnost?

    

Chcete se dovědět, jak pozitivně ovlivnit svou budoucnost?

 Jak se nejlépe naladit na změny, které vás čekají?

Jak být tvůrcem a ne pouze pozorovatelem?

Využijte možnosti setkání s astroložkou a poradkyní v oblasti osobního rozvoje Věrou Várady.

 Osobní konzultace v Praze a Brně, lze také písemně (e-mail)

e-mail: stela99@volny.cz 
tel. +420 777 836 777

 

Astrologie, královna okultních věd je stará několik  tisíc let a byla hojně užívána  starými národy jako byli  např. Sumerové, Egypťané, Indové, Čiňané a další. Většina lidí  ví, že i různí  panovníci mívali  na svém dvoře tzv. hvězdopravce, kteří jim předpovídali budoucnost a  také pomáhali při důležitých rozhodnutích.


Astrologie je žádána i dnes, protože, jak se přesvědčili i někteří skeptici,  funguje.

 

To že, hvězdy a planety vyzařuji energii a vibrace, které mohou ovlivnit psychiku a chování lidí i zvířat bylo dokázáno i vědci a dnes již existují vědecké studie na toto téma. Konečné každý z nás může více, či méně pociťovat  vliv Luny v úplňku nebo novoluní.


Grafickým vyjádřením postavení a vlivu planet v našem životě  je  horoskop.

 

Někdo kdysi řekl, že je to vlastně taková mapa životem, která nám dokáže ukázat pomocí řeči symbolů, které se dají z horoskopu vyčíst jaký bude náš osud, jaké máme vlohy, pro jakou práci máme předpoklady, jaký typ partnera se k nám hodí. Horoskop odhalí naše silné i slabé stránky, může nám pomoci pochopit naší cestu a roli v životě.
 

Osobní horoskop – radix
 

Osobní horoskop obsahuje podrobný rozbor vaší osobnosti a týká se všech důležitých oblastí  života - zdraví, práce a kariéry, finančních možností, rodičovství a také partnerských vztahů. Osobní horoskop vám pomůže lépe poznat  sebe, vaše vztahy k ostatním lidem a nalézt  životní potenciál a také poodhalit příčiny vašich potíži v kterékoliv oblasti vašeho života.

Horoskop obsahuje základní informace o astrologii, planetách, aspektech atd.
Podrobný rozbor  slunečního znamení, všech dvanácti domů horoskopu,
Postavení  planet a jejich aspektů, numerologicko-tarotový rozbor  osobnosti a karmický horoskop.
Horoskop zahrnuje grafické a písemné zpracování v rozsahu cca 20 stran, text je vázaný v deskách.
 

+ možnost osobní konzultace v kombinaci s výkladem horoskopu i tarotových karet.

Horoskop partnerský


Jedná se o tzv. srovnávací, synastrický, horoskop, který zahrnuje podrobný výklad slučitelnosti partnerů ve všech důležitých oblastech – duševní, emocionální i fyzické. Tento rozbor může ukázat na problematické roviny vztahu, nastínit možnosti jakým způsobem vztah zpracovat a proměnit na harmoničtější úroveň a rozvinout  plný potenciál  partnerství.
Je nutno zpracovat nejdříve osobní horoskopy obou partnerů, a dále vytvořit horoskop srovnávací - partnerský.
Horoskop  zahrnuje grafické a písemné zpracování v rozsahu cca  10 – 15 stran.

+ možnost osobní konzultace v kombinaci s výkladem horoskopu i tarotových karet.


Horoskop budoucnosti - prognostický

Zajímává vás budoucnost v novém roce 2019? Nechte si vypracovat horoskop!

 

Roční  tzv. solární horoskop  nastíní nejdůležitější úkoly a zkoušky v novém roce. V kombinací s horoskopem tranzitním, jehož prostřednictvím lze nastínit pozitivní i kritická období a podle těchto údajů lze lépe plánovat různá důležitá rozhodnutí, věci osobního i soukromého rázu.
Transitní a solární horoskop může ozřejmit vlivy v nastávajícím období. Životní cykly se opakují a lze určit, které aspekty vás budou ovlivňovat ve vašem jednání v budoucnu.
Horoskop  zahrnuje grafické a písemné zpracování v rozsahu cca  10 stran s podrobným popisem  a výkladem tranzitů – cca 50 stran.


+ možnost osobní konzultace v kombinaci s výkladem horoskopu i tarotových karet.

K vypracování všech horoskopů je nutné znát datum, čas a místo narození člověka.


Jak objednat horoskop

 • e-mailem na adresu: stela99@volny.cz
   

 • telefonicky na tel.: +420 777 836 777

   

Při objednání je nutné uvést:

 • Jméno a příjmení (v případě partnerského horoskopu údaje obou partnerů)
   

 • Datum, čas a místo narození (možno zjistit v porodnici)
   

 • Spojení (telefon a adresa, e-mail)
   

Veškeré nabízené horoskopy a jejich písemný rozbor je možné zaslat poštou na dobírku, nebo převzít s osobní konzultací, kdy se lze přesněji zaměřit na určitý specificky problém.

Dále je možno horoskop zaslat e-mailem, platba nutná předem.