Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

http://www.astro-varady.cz/astro/index.php?kurzy-a-semin%E1%F8e,28

 

Zvu Vás k návštěvě mého nového eshopu DIVA Shop, který najdete na adrese www.diva-shop.cz

 

Zajímá vás budoucnost? Jaký bude váš rok 2018?

 

Horoskop 2018 Věra Várady

 

 

Chcete se dovědět, jak pozitivně ovlivnit svou budoucnost?

 Jak se nejlépe naladit na změny, které vás čekají?

Jak být tvůrcem a ne pouze pozorovatelem?

Využijte možnosti setkání s astroložkou a poradkyní v oblasti osobního rozvoje Věrou Várady.

 Osobní konzultace v Praze a Brně, lze také písemně (e-mail)

e-mail: stela99@volny.cz 
tel. +420 777 836 777

 

Astrologie, královna okultních věd je stará několik  tisíc let a byla hojně užívána  starými národy jako byli  např. Sumerové, Egypťané, Indové, Čiňané a další. Většina lidí  ví, že i různí  panovníci mívali  na svém dvoře tzv. hvězdopravce, kteří jim předpovídali budoucnost a  také pomáhali při důležitých rozhodnutích.


Astrologie je žádána i dnes, protože, jak se přesvědčili i někteří skeptici,  funguje.

 

To že, hvězdy a planety vyzařuji energii a vibrace, které mohou ovlivnit psychiku a chování lidí i zvířat bylo dokázáno i vědci a dnes již existují vědecké studie na toto téma. Konečné každý z nás může více, či méně pociťovat  vliv Luny v úplňku nebo novoluní.


Grafickým vyjádřením postavení a vlivu planet v našem životě  je  horoskop.

 

Někdo kdysi řekl, že je to vlastně taková mapa životem, která nám dokáže ukázat pomocí řeči symbolů, které se dají z horoskopu vyčíst jaký bude náš osud, jaké máme vlohy, pro jakou práci máme předpoklady, jaký typ partnera se k nám hodí. Horoskop odhalí naše silné i slabé stránky, může nám pomoci pochopit naší cestu a roli v životě.
 

Osobní horoskop – radix
 

Osobní horoskop obsahuje podrobný rozbor vaší osobnosti a týká se všech důležitých oblastí  života - zdraví, práce a kariéry, finančních možností, rodičovství a také partnerských vztahů. Osobní horoskop vám pomůže lépe poznat  sebe, vaše vztahy k ostatním lidem a nalézt  životní potenciál a také poodhalit příčiny vašich potíži v kterékoliv oblasti vašeho života.

Horoskop obsahuje základní informace o astrologii, planetách, aspektech atd.
Podrobný rozbor  slunečního znamení, všech dvanácti domů horoskopu,
Postavení  planet a jejich aspektů, numerologicko-tarotový rozbor  osobnosti a karmický horoskop.
Horoskop zahrnuje grafické a písemné zpracování v rozsahu cca 20 stran, text je vázaný v deskách.
 

+ možnost osobní konzultace v kombinaci s výkladem horoskopu i tarotových karet.

Horoskop dítěte

Horoskop vám pomůže pochopit osobnost vašeho dítěte, jeho myšlenkové a komunikační schopnosti, nadání, emocionální potřeby atd. Horoskop může přispět k pozitivní výchově, rozvíjení talentu i k rozpoznání  negativních vlastností,  na kterých lze včas „pracovat.“

Horoskop obsahuje základní informace o astrologii, planetách, aspektech atd.
Podrobný rozbor  slunečního znamení, všech dvanácti domů horoskopu,
Postavení  planet a jejich aspektů, numerologicko-tarotový rozbor  osobnosti a karmický horoskop.
Horoskop zahrnuje grafické a písemné zpracování v rozsahu cca 20 stran, text je vázaný v deskách.
 

+ možnost osobní konzultace v kombinaci s výkladem horoskopu i tarotových karet.

Horoskop partnerský

Jedná se o tzv. srovnávací, synastrický, horoskop, který zahrnuje podrobný výklad slučitelnosti partnerů ve všech důležitých oblastech – duševní, emocionální i fyzické. Tento rozbor může ukázat na problematické roviny vztahu, nastínit možnosti jakým způsobem vztah zpracovat a proměnit na harmoničtější úroveň a rozvinout  plný potenciál  partnerství.
Je nutno zpracovat nejdříve osobní horoskopy obou partnerů, a dále vytvořit horoskop srovnávací - partnerský.
Horoskop  zahrnuje grafické a písemné zpracování v rozsahu cca  10 – 15 stran.

+ možnost osobní konzultace v kombinaci s výkladem horoskopu i tarotových karet.


Horoskop budoucnosti - prognostický

Zajímává vás budoucnost v novém roce 2018? Nechte si vypracovat horoskop!

 

Roční  tzv. solární horoskop  nastíní nejdůležitější úkoly a zkoušky v novém roce. V kombinací s horoskopem tranzitním, jehož prostřednictvím lze nastínit pozitivní i kritická období a podle těchto údajů lze lépe plánovat různá důležitá rozhodnutí, věci osobního i soukromého rázu.
Transitní a solární horoskop může ozřejmit vlivy v nastávajícím období. Životní cykly se opakují a lze určit, které aspekty vás budou ovlivňovat ve vašem jednání v budoucnu.
Horoskop  zahrnuje grafické a písemné zpracování v rozsahu cca  10 stran  + CD s podrobným popisem  a výkladem tranzitů – cca 50 stran.


+ možnost osobní konzultace v kombinaci s výkladem horoskopu i tarotových karet.

K vypracování všech horoskopů je nutné znát datum, čas a místo narození člověka.


Jak objednat horoskop

 • e-mailem na adresu: stela99@volny.cz
   

 • telefonicky na tel.: +420 777 836 777

   

Při objednání je nutné uvést:

 • Jméno a příjmení (v případě partnerského horoskopu údaje obou partnerů)
   

 • Datum, čas a místo narození (možno zjistit v porodnici)
   

 • Spojení (telefon a adresa, e-mail)
   

Veškeré nabízené horoskopy a jejich písemný rozbor je možné zaslat poštou na dobírku, nebo převzít s osobní konzultací, kdy se lze přesněji zaměřit na určitý specificky problém.

Dále je možno horoskop zaslat e-mailem, platba nutná předem.