Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

 Zajímá vás budoucnost? Jaký bude váš rok 2018?

 

Chcete se dovědět, jak pozitivně ovlivnit svou budoucnost?

 Jak se nejlépe naladit na změny, které vás čekají?

Jak být tvůrcem a ne pouze pozorovatelem?

 

Využijte možnosti setkání s astroložkou a poradkyní v oblasti osobního rozvoje Věrou Várady.

 

 Horoskop 2018 Věra Várady

 

 Osobní konzultace v Praze a Brně, lze také písemně (e-mail)

e-mail: stela99@volny.cz 
tel. +420 777 836 777

  

amulety_diva_shop 

 

 

Amulety pro štěstí, lásku, zdraví a hojnost objednávejte zde.

 

Rozhovor - Jaký bude rok 2018 na Cesty k sobě

 

 

 

Něco o mně...

 

 

Jmenuji se Věra Várady, pracuji jako publicistka a astroložka, zabývám se nejen astrologií, ale také výkladem tarotových karet, numerologií, navrhuji a vyrábím osobní šperky s amulety.

Jsem stálou spolupracovnicí časopisů ReGeNeRaCe, Glanc, Phoenix a dalších. Dlouhou dobu jsem pracovala v umělecké sféře, ve Filmovém studiu Barrandov, v rek
lamní agentuře, v charitativní organizaci SOS dětských vesničkách atd.

Velkou zkušeností a cestou k poznání univerzální jednoty pro mě byly pobyty v cizině – měla jsem možnost žít ve „svatém městě Jeruzalémě“ i v centru západní vzdělanosti v Oxfordu.
 

 

Je mi blízký pozitivní pohled na život a snaha o nalezení určitého životního nadhledu. Ve své praxi nabízím syntézu astrologie s výkladem tarotu, v kombinaci s numerologií a zdravotní diagnostikou.

  

 

vera