Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Blíženci – Gemini 21. 5 – 21. 6  

 

 

živel vzduch
planeta  Merkur
mužské znamení
temperament melancholický
protilehlé – doplňující znamení Střelec
archetyp – vzorec chování  zprostředkovatel, obchodník, informátor
základní slovo – Já vím, myslím
barva světle modrá a žlutá
úspěšný den středa
kámen jantar, citrín, achát
vůně  máta, eukalyptus, tymián
pozitiva všestrannost, tolerance a otevřenost, obchodní talent
negativa  nespolehlivost, přelétavost, upovídanost

Povaha
Znázornění tohoto vzdušného  znamení jsou dva lidé, kteří představují  rozpolcenost a dualitu lidského vědomí. Lidé, narození  v tomto znamení jsou jakoby neustále v pohybu. Milují  změnu, neradi jsou na jednom místě – nesnáší nudný a statický život. Většinou jsou nervózní, rtuťovití a stále sbírají nové zkušenosti a informace. Mívají mnoho různých nadání a velmi často se snaží pracovat intelektuálně, jsou to tzv. věční studenti. Mohou na druhé působit  povrchně, je to proto,že se často orientují na  kvantitu  informací, zážitků a přátel a  na jejich kvalitu.

Láska
Blíženci potřebuji změnu, často se vrhají do nových vztahů a hledají věčně milostný ideál. Nejlépe je pochopí  další vzdušná znamení  Váhy a Vodnáři. Porozumění pro ně mohou mít Raci a Býci. Problémy budou mít s lidmi narozenými v Panně a opozičním Střelci.

Jaký je úkol Blíženců

Znamení Blíženců zajímá výměna informací, komunikace, pohyb, cesty, zprostředkování. Komunikace je také jejich životním plánem a také třídění a předávání informací ostatním.  Důležité je také  pochopení a smiřování protikladů, bez povrchního odsuzování.

Žena Blíženec
Paní Nepolapitelná, to nejspíše vyjadřuje její povahu. Je inteligentní a trochu nestálá, hledá stále nové podněty a zážitky a to ve všem oblastech. Její partner musí být opravdu nevšední, aby jí dokázal na delší dobu zaujmout. Dařit se jí bude nejvíce během června, kdy bude Slunce i Venuše v jejím znamení, bude pro druhé neobyčejná přitažlivá a žádoucí.

Muž Blíženec
Věčný mladík, to vystihuje podstatu muže narozeného v tomto znamení. Dokáže ovládat slova, méně však sebe, naslibuje mnoho, splní méně. Je svobodomyslný a neustále sbírá různé „důležité“ informace, u žen vyhledává zvláště intelektuální a duševní soulad. Velká změna u něj může nastat hned počátkem roku, protože Mars bude po celý leden právě ve znamení Blíženců, jeho jednání může být vyhraněné a bojovné.