Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Beran  - Aries    21. 3. – 20. 4  

 

 

živel   oheň
planeta Mars
mužské znamení
temperament cholerický
protilehlé – doplňující znamení Váhy
archetyp – vzorec chování  bojovník, odvážlivec, zakladatel
základní slovo     Já chci
barva   červená, oranžová
úspěšný den   úterý
kameny   granát, rubín, hematin
vůně   levandule, rozmarýn
pozitiva odvaha, nadšení, podnikavost, optimismus
negativa  vlastnosti netrpělivost, sobectví, vztek,

Povaha                     
Berani bývají plní optimismu a vitality, ale někdy pro ně může být problémem věci dovést do konce, spíše to za ně musí udělat druzí. Ztělesňuje vůli k životu a sebe prosazování a bojovnost. Berani mají velkou touhu po svobodě, dobrodružství, zábavě, nemají rádi žádné okliky, jsou  spontánní a impulsivní, dokáží se rychle nadchnout. Orientují se na budoucnost, protože chtějí stále vpřed, jsou to vesměs soutěživé typy.  Vyrovnávajícím prvkem je jejich  protilehlé znamení Vah, které je učí toleranci a harmonii. Jestliže se s úkoly  protilehlého znamení nedokáží vyrovnat, mohou mít zdravotní problémy v oblasti ledvin a zad.

Láska

Tito jedinci potřebují dynamické vztahy a protějšek, který se jim podřídí.
Nejvíce je přitahují další ohnivá znamení Lva a Střelce, pozitivní vztahy mají se znamením Býka a Panna. Vztahy plné napětí a jiskření mohou nastat s Raky a Váhami.

Jaký je úkol Beranů  
najít tzv. své místo na slunci, měření sil s ostatními vyhledávání situací, které vedou k sebe potvrzení, musí mít stále před sebou motivující a povzbuzující  metu, něco co je vede k nadšení a naplnění a musí mít pocit  dobré perspektivy do budoucna.

Žena Beran
Bývá prudká a vášnivá, nemá typické ženské chování a vlastnosti, i ve vztazích nosí kalhoty spíše ona. Má ráda akci, často je sportovně založená a dokáže proplout životem elegantně a v pěkně rychlém tempu. Bývá také čestná a pravdomluvná a je dobrou přítelkyni, rádkyní i pomocnicí. Dokáže být i sama, když nenajde vhodný protějšek. Rozohnit se může v dubnu, kdy planeta lásky bude právě v Beranu.

Muž Beran
Má také povahu plnou ohně, a spíše  inklinuje k záletům. Mars mu dodává typické mužské vyzařování, proto je stále obklopen houfem žen. V životě i práci jsou tito jedinci soutěživí a chtějí vyhrávat za každou cenu, bývají proto úspěšní a druzí je obdivují. Nesmí však být příliš agresivní a panovační. Tento rok jim přichystá nejvíce překvapení během léta, když bude Mars ve spřáteleném znamení Lva.