Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Býk  - Taurus 21. 4. – 20. 5.

 

 

živel  země
planeta ranní Venuše – Jitřenka
ženské znamení
temperament melancholický
protilehlé – doplňující znamení Štír
archetyp – vzorec chování    umělec, zahradník, zakadatel
základní slovo – Já mám
barva růžová, zelená
úspěšný den  pátek
kámen   růženín, smaragd, malachit
vůně   dřevité a zemité, skořice
pozitiva stálost, trpělivost, pracovitost a vytrvalost
negativa  konservatismus, zarputilost, panovačnost

Povaha
Býci nade vše  milují svoje pohodlí a hmotné zajištění. Bývají vcelku spolehliví a mírumilovní ale má to jen jeden háček – nesmí se rozzlobit. Je pro ně důležité citové zázemí a uspokojivé rodinné a partnerské vztahy.  Na rozdíl od Berana to nejsou žádní bojovníci, jdou si klidně a pomalu za svým cílem.  Méně duchovně vyspělí jedinci tohoto znamení velmi často podléhají hromadění materiálních statků a různým vášním – jak v rovině lásky, tak i v rovině uspokojování svých  materiálních potřeb. Bývají to velcí milovníci krásných věcí a gurmáni. Protilehlým znamením Býka je Štír, tak jako Býk vše zadržuje a hromadí tak Štír se vyrovnává s tím, že se musí naučit vše pouštět. Jestliže dokáže člověk ve znamení Býka najít rovnováhu mezi těmito dvěma polaritami je vyrovnanější a zdravější, jinak může mít problémy v tělesné rovině s vyměšováním.

Láska
Býk dá mnoho na vzhled vlastní i partnerů, nemá rád změny a je žárlivý.
Nejlépe si rozumí s Kozorohy a Pannami, dobré partnerství může mít s Blíženci a Váhami. Napětí a potyčky bude zažívat  v lásce se Štíry a Lvi.

Jaký je úkol Býků Najít v  životě stabilitu, být produktivní a umět si bez výčitek  užívat  příjemností života. Snažit o nastolení rovnováhy mezi  hmotnou  a duchovní rovinou života. Naučit se ovládat  nižší přirozenost a materiální sklony. Umět nalézt rovnováhu mezi získáním, udržením a opouštěním jak v rovině materiální tak i v rovině mezilidských vztahů.

           
Žena Býk
Vládcem tohoto znamení je Venuše, proto tyto ženy často podléhají nákupním horečkám, milují krásné oblečení a zařízení domova. Většinou ale bývají praktické, takže se díky svým „koníčkům“ nedostávají do finančních problémů. V lásce jsou sice věrné, ale mohou mít problémy, protože mají vysoké nároky. Zajímavé období je čeká kolem jejich narozenin v měsíci lásky – květnu.

Muž Býk
Je opravdovým mužem se vším, co k tomu patří. Pro své blízké dokáže udělat maximum. Je pracovitý a je to realista, který ví, že za vším, co člověk chce mít, je především velká píle. Musí během svého života zvládnout svojí pomalou letoru. V novém roce se může těšit z pracovních úspěchů, nejspíše v prvních měsících roku.