Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

Štír –Scorpio 23. 10. – 21. 11.

 

 

živel voda
planeta Pluto
ženské znamení
temperament flegmatický
protilehlé doplňující znamení Býk
archetyp – vzorec chování   mystik, detektiv, čaroděj
základní slovo  Já se znovu zrodím
barva  černá, bílá
úspěšný den úterý
kámen onyx, tmavý granát, turmalín
vůně  kadidlo, levandule, růže
pozitiva fantazie, citlivost, odhodlanost
negativa pomstychtivost,  impulsivnost, žárlivost

Povaha

Znamení Štíra je vodní,  intuitivní, záhadné a pro ostatní velmi zajímavé.  O Štírech se často hovoří v souvislosti s podvědomím a vším, co je tajemné a zvláštní. Protilehlým znamením je Býk, který shromažďuje a drží, naopak Štír se učí  vzdávat se svých cílů a přání. Často se také hovoří v souvislosti s tímto znamením o zániku, smrti nebo  pochopení  a přijetí stinných stránek života. Ze všech znamení zvířetníku  mají  právě Štíři největší možnost transformace a přeměny. Nižší typy tohoto znamení dokáži ostatním hodně znepříjemňovat život. Avšak ti, kteří našli sami sebe, obrazně řečeno vyhráli boj sami nad sebou ti pak dokáži druhým ukázat „světlo na konci tunelu.“   

Láska
Štíři jsou pro druhé velmi přitažliví, ale partnerství s nimi nebývá jednoduché pro jejich složitou povahu. Dobře se doladí se stejně citlivými Raky a Rybami. Uspokojivé partnerství může nastat také s Berany a Střelci. Vztahy plné zvratů budou mít s Býky a Vodnáři.

Jaký je úkol Štírů
Toto znamení má za úkol pochopit podstatu smyslu života a také vyrovnání se   s synonymem smrti. Obětování sama sebe v duchovním smyslu na úkor skupiny, ideje. Naučit se neulpívat a umět odpouštět, nevázat se na nic a na nikoho.

Žena Štír
Fame fatale, podmanivá kráska, která nenechá většinu mužů chladnými. Má silné erotické vyzařování a většinou dostane to, co chce, protože je cílevědomá a to jak v práci tak i v soukromí. Vábí jí nepoznané, zakázané oblasti, je trochu dobrodruh a často „žena v nesnázích,“ které si přivodí svým nekonvenčním chováním. Rok 2008 pro ní bude úspěšný zvláště na konci září a po celý měsíc říjen.

Muž Štír
Je to typ Dona Juana a Zora mstitele v jedné osobě. Dokáže si druhé omotat kolem prstů, jen pak neví, co s tím. Je nedůvěřivý a jen těžko lze do jeho zákoutí duše i srdce proniknout, protože ani on sám sobě nerozumí. Získat ho může jen žena trpělivá a emocionálně otevřená, která se nedá jeho „kousky“ odradit. Štěstí budou tito jedinci mít v říjnu a listopadu.