Info: 777 836 777, e-mail: stela99@volny.cz

K zamyšlení...

 

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
A vzpomeň jaký mír může být v tichu

Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
Vycházej dobře se všemi lidmi,
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
Také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
Otravují ducha !

Jestli se budeš srovnávat s druhými,
Můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
Neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
Jako ze svých plánů.

Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
Je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.¨
Buď opatrný ve svých záležitostech,
Protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály 
A všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynický k lásce,
Neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
Je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha,
Aby tě mohla  chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
Máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
Jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly usilování
V hlučném zmatku života jakékoliv,
Udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
Je to stejně krásný svět.
Neumdlévej a jdi za štěstím….
 

(text Max Ehrmann)

 Zajímá vás budoucnost?

 Chcete se dovědět, jak pozitivně ovlivnit svou budoucnost?

 Jak se nejlépe naladit na změny, které vás čekají?

Jak být tvůrcem a ne pouze pozorovatelem?

 

Využijte možnosti setkání s astroložkou a poradkyní v oblasti osobního rozvoje Věrou Várady.

  

 Osobní konzultace v Praze nebo písemně (e-mail)

e-mail: stela99@volny.cz 
tel. 
+420 777 836 777

  

 

Něco o mně...

 

 Jmenuji se Věra Várady, věnuji se astrologii, psaní horoskopů pro různá media i osobním a prognostickým horoskopům pro klienty a výkladu tarotových karet již 25 let. Navrhuji a vytvářím amulety a osobní šperky, především z drahých kamenů, stříbra, cínů, také z mědi a bronzu. 

 

 

 Jsem stálou spolupracovnicí časopisů ReGeNeRaCe, Phoenix, AHA a dalších. Dlouhou dobu jsem pracovala v umělecké sféře ve Filmovém studiu Barrandov, v reklamní agentuře, v charitativní organizaci SOS dětských vesničkách.

 

 

Velkou zkušeností a cestou k poznání univerzální jednoty pro mě byly pobyty v cizině – měla jsem možnost delší dobu žít ve „svatém městě Jeruzalémě“, či v centru západní vzdělanosti v Oxfordu.

 

 

    Je mi blízký pozitivní pohled na život a snaha o nalezení životního nadhledu. Ve své praxi nabízím při osobních konzultacích syntézu astrologie s výkladem tarotu, hledání životního potenciálu v pracovní i osobní oblasti.

 

 


 

 

  Hvězdné rady Věry Várady na aktuální období

 

NOVINKY NA E-SHOPU:

Amulety pro štěstí, lásku, zdraví a hojnost objednávejte zde.

 

amulety_diva_shop